Dr Luc Hillewaere

Algemene geneeskunde
Bredestraat 290 – 9300 Aalst
Tel: 0475 291 642

OPGELET ZOMERREGELING VANAF 1 MEI 2023 : aanpassing uurroosters raadpleging

Raadplegingen alleen nog in de voormiddag en op donderdagavond

Inschrijven nog altijd liefst online via de website of via telefoon

Voor dringende raadplegingen ( ook ’s avonds ) kun je me steeds bereiken op 0475 29 16 42

 

Vanaf heden wordt er enkel nog op afspraak gewerkt op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagvoormiddag en ook op donderdagavond.

U kunt uw afspraak steeds online boeken. Uiteraard kan er ook  nog steeds telefonisch een afspraak gemaakt worden.
De dringende afspraken  – ook ’s avonds –  dienen steeds telefonisch aangevraagd te worden.
Huisbezoeken zullen best vóór 10 uur ’s morgens aangevraagd worden

Voor dringende medische hulp ‘s nachts, in het weekend of op feestdagen, belt u best naar de wachtdienst.

In de verschillende menu’s kan u informatie terugvinden omtrent de praktijk, het maken van afspraken, de wachtdiensten en het aanvragen van huisbezoeken. Daarnaast werd voor u heel wat nuttige medische informatie verzameld en samengevat.

Vanaf heden wordt er enkel op afspraak gewerkt. U kunt uw afspraak afspraak online boeken. Uiteraard kan u nog steeds uw afspraak telefonisch maken. Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden, bij voorkeur vóór 10u ‘s ochtends. Voor dringende medische hulp ‘s nachts, in het weekend of op feestdagen, belt u best naar de wachtdienst.

Een afspraak maakt u zo :
ofwel via deze website www.healthappointment.com
ofwel via GSM 0475 291642

Maak een afspraak als patiënt. Klik hier

Maak  een afspraak als medisch vertegenwoordiger: Klik hier

U draagt een mondmasker, ontsmettende handgel is er ter plaatse. 

Vergeet uw identiteitskaart niet!

Om de telefoondruk tijdens de consultatie-uren te verminderen, zijn we gestart met het gebruik van het online agenda systeem. U kan gratis online afspraken boeken op vaste tijdstippen. U heeft geen login of paswoord nodig om online een afspraak te boeken. Vul alle noodzakelijke gegevens correct in of gebruik een e-ID lezer om deze in te laden. U hoeft dit slechts één keer te doen! Kies de gewenste datum waarop u een afspraak wenst te boeken.
Hoe maak ik een online afspraak: lees de handleiding voor de patiënt

Voor afspraken voor meerdere personen boekt u 1 afspraak per persoon. Indien u voor een langer gesprek voor een ernstige problematiek of speciale ingreep komt, gelieve dit te vermelden zodat voldoende tijd kan voorzien worden.

Uw afspraak is een richtuur, gelieve tijdig aanwezig te zijn.

De duur van een raadpleging is ongeveer 10 minuten.

Door omstandigheden is het mogelijk dat u een kleine wachttijd moet voorzien.
Indien u een afspraak maakt voor een bloedafname of verzekeringsonderzoek, is het dikwijls nodig om nuchter te zijn. Uw chronische medicatie mag u wel innemen met water.

Indien u op de gewenste afspraak niet aanwezig kan zijn of te laat zal zijn, gelieve steeds telefonisch te verwittigen.
Voordelen van de online agenda:
• u kan op gelijk welk moment van de dag een afspraak maken
• geen wachttijden meer aan de telefoon
• u kan bij de afspraak ook een kleine mededeling toevoegen

ZOEKT U VERPLEGING, KINE, OF ANDERE PARAMEDICI ?

Verpleegkundige
Benita Bulte: 0475 47 74 56
Kristien Van Goethem: 0477 96 71 34
Karolien Van Goethem: 0478 953691
WGK Aalst: 053 12 21 38

Kinesist
Bart Van Geert, Dorp 12, Herdersem: 0475 64 99 19
Christophe Uytendaele: Boudewijnlaan 114, Aalst: 0475 31 15 65
Jan Denorre, Pieter Coeckestraat 59, Aalst: 053 79 03 39

Psycholoog
Sofie De Schutter: 0484 408889
Lien Bauwens: 0498 208727
Wouter Mareels: 0495 50 50 39
Gwendolyn Fontaine: 0474 64 81 75
ELP Aalst: 0471 57 34 11

Podoloog
Annick Staelens, Dorp 12, Herdersem: 053 77 87 01
Bodyhelp, Boudewijnlaan 114, Aalst: 053 78 16 06
Annemarie Vandenberk, Watermolenstraat 3, Erembodegem: 0495 89 08 78

Diëtist
Karolien Uyttersprot, Asserendries 62, Aalst: 0494 16 86 52
Jari De Rudder, Welvaartstraat 3, Aalst: 0478 66 75 16

Logopedist
Logopedische praktijk, Parklaan 48, Aalst: 0478 03 09 45
Greet Tavernier, Kortenhoekstraat 70, Hofstade: 0497 69 74 95

Andere:
https://www.zorgzoeker.be 

• Een huisbezoek wordt steeds telefonisch gemaakt, niet via internet.

• Maak steeds zoveel mogelijk zelf een afspraak of kom naar de vrije raadpleging. Een huisbezoek is enkel voorbehouden voor mensen die te ziek zijn om naar de praktijk te komen, of mensen die onvoldoende mobiel zijn om zich zelfstandig te verplaatsen. Thuis zitten wachten op de dokter hoeft niet : maak een afspraak, telefonisch of online.

• Het werken in de consultatieruimte is zowel voor de arts als voor u voordelig: het dossier is bij de hand, er is meer materiaal ter beschikking, het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden. Daarnaast is een consult in de praktijk voor u aanzienlijk goedkoper.

• Daarenboven vraagt een huisbezoek een grote tijdsinvestering van de arts (oa verkeer)

• Vraag uw huisbezoek bij voorkeur aan vóór 10u. Huisbezoeken op een afgesproken uur kunnen niet: de arts komt in principe tussen 10 en 16 uur tenzij specifiek anders afgesproken.

• Dringende huisbezoeken zijn uiteraard steeds mogelijk

• Bel de 100 bij levensbedreigende situaties.

Bij afwezigheid van de huisarts kunt u altijd terecht op het centraal telefoonnummer 1733. Dit is het nummer van de   WACHTPOST  te Aalst .

Bij onverwachte ziekte tijdens het weekend ,  kunt u zich gewoon aanmelden op de wachtpost zonder telefonische afspraak.

De Wachtpost bevindt zich op de Leopoldlaan 44 te Aalst

Er is altijd een dokter aanwezig tijdens het weekend ( Vrij vanaf 19.00h tot ma 8 u )

Huisbezoeken (enkele voor wie zich niet kan verplaatsen) kunnen aangevraagd worden via het nummer 1733. 

Na de wachtdienst worden de medische gegevens dan vertrouwelijk doorgegeven door de dokter van wacht.

Ook tijdens de week kunt U ’s nachts of bij afwezigheid van uw huisarts beroep doen op de dokter van wacht.  Bel  1733

Voor dringende hulp belt u best : 112

TELEFONISCHE ADVIEZEN

Telefoon is als communicatiemiddel met de praktijk onmisbaar om informatie in te winnen, om afspraken te maken of om huisbezoeken aan te vragen. Maar u hebt tijdens de raadpleging mogelijks reeds ondervonden dat telefoon zeer storend kan zijn. Daarom in ieders belang:

• Beperk telefoneren zo veel mogelijk. Hou uw vraag steeds bondig. Voor al of niet dringende vragen en opvragen van uitslagen kan je de arts per telefoon bereiken tijdens de raadplegingen.
• Afspraken voor bespreken van resultaten kan u ook online maken.
• Telefoneer zo kort mogelijk om de telefoonlijn niet te lang bezet te houden.
• Telefonisch kan geen correcte diagnose gesteld worden. Voor medisch advies dient u daarom steeds een afspraak te maken. Uitvoerige commentaar per telefoon is helaas onmogelijk. Meestal is de arts bezig met raadplegingen. Bij afwijkende resultaten en uitgebreide adviezen is het best dat u naar de raadpleging komt.

Telefonisch halfuurtje : voor resultaten van onderzoeken kunt u de dokter iedere werkdag telefonisch bereiken tussen 19.00 en 19.30 uur. Dan wordt een bondige uitleg gegeven ; voor uitvoerige bespreking van de resultaten maakt u het best een afspraak.

WELKE TARIEVEN WORDEN GEHANTEERD ?

Uw huisarts is geconventioneerd. Dit wil zeggen dat hij zich houdt aan de afgesproken tarieven tussen artsen en ziekenfondsen. U kunt deze tarieven steeds opvragen bij ons of uw mutualiteit. Om van een maximale terugbetaling te genieten, dient u hetzelfde kalenderjaar een GMD afgesloten te hebben bij uw huisarts.

FORMULIEREN, ATTESTEN, VERLENGVOORSCHRIFTEN

• Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dient u ook hiervoor een afspraak te maken bij de arts.
• Uw arts kan enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid: vraag enkel wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.
• Voorschriften worden enkel afgeleverd tijdens een raadpleging. In principe worden er geen voorschriften op telefonisch verzoek geschreven. Uw arts voorziet steeds voldoende voorschriften tot aan de volgende controle. Kijk vooraf best even na wat u nodig heeft en noteer dit.
• Er is ook geen mailverkeer mogelijk met medische verslagen, labo resultaten, of welke attesten of formulieren ook.
• Vanaf 1 september 2015 zullen er geen voorschriften of attesten meer worden afgeleverd zonder consultatie.
• De Nationale Orde der geneesheren laat dit sinds enige tijd niet meer toe:
‘Elk medisch getuigschrift, dat immers door de eer en de verantwoordelijkheid van de arts die het ondertekent wordt gewaarborgd, waarheidsgetrouw en gewetensvol moet worden opgemaakt na een eigen ondervraging en onderzoek. Het getuigschrift moet worden gedagtekend op de dag dat het wordt opgemaakt, van een handtekening worden voorzien en met een stempel worden gewaarmerkt.
Het valselijk opstellen van medische attesten zijn misdrijven (valsheid in geschrifte, zie de artikelen 196 en 204 van het Strafwetboek) en kunnen juridisch vervolgd worden.’

Volgende attesten mogen alleen na een consult afgeleverd worden :
• Attesten voor werkonbekwaamheid en kinesitherapie.
• Voorschriften voor antibiotica, slaapmedicatie en kalmeermiddelen.
• Verwijzingen naar een specialist en voor radiologie.

Ten gevolge van de Corona pandemie kunnen de attesten  uitzonderlijk en in hoge nood toch per mail opgestuurd worden ( tijdelijke maatregel).

WAT DOET UW HUISARTS ?

Zorg en begeleiding in alle fasen van het leven : baby’s, kinderen, pubers, adolescenten, volwassenen en ouderen.
• Alle vragen of problemen i.v.m. uw gezondheid
• Indien nodig een gerichte verwijzing naar een specialist
• Samenwerking met alle specialisten uit beide ziekenhuizen
• Samenwerking met paramedici ( verpleging, kine, podologie,….)
• Bijhouden GMD (Globaal Medisch Dossier)
• Gezondheids check-up en preventie (GMD+)
• Sportgeneeskunde (sportletsels, infiltraties, …)
• Bloedafnames
• Elektrocardiogram (hartonderzoek)
• Pre-operatieve onderzoeken
• Begeleiding chronische ziektes (astma, suikerziekte, hartziekten, hoge bloeddruk, …)
• Gynaecologie, anticonceptie, begeleiding van de zwangerschap
• Vaccinaties kinderen & volwassenen
• Reisadvies
• Wratten en andere huidletsels
• Kleine ingrepen (wegsnijden huidletsels, infiltratie’s, hechting snijwonden, andere wondverzorging, …)
• Vragen bij belangrijke overgangsmomenten in het leven
• Alle vragen rond het levensein21

 

Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisarts draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid. Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing “op maat” te organiseren, en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd.

Voor het bijhouden en coördineren van uw dossier voorziet het RIZIV een vergoeding. Uw arts zal hiervoor éénmaal per kalenderjaar een door het RIZIV vastgesteld bedrag aanrekenen ter gelegenheid van een consultatie of huisbezoek, en dit per persoon. Dit bedrag wordt rechtsreeks aangerekend aan, en terugbetaald door uw ziekenfonds. Dit is uiteindelijk kostenbesparend voor uzelf en voor de overheid. Vanaf dat ogenblik geniet u 30% vermindering op het remgeld voor elke raadpleging bij elke arts in onze praktijk: een gewoon verzekerde betaalt bij een consultatie dan respectievelijk 4 in plaats van 6€ remgeld.

Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier, op uw vraag, doorgegeven worden aan de nieuwe huisarts.
Indien u 75 jaar of ouder bent, of indien u chronisch ziek bent (uw ziekenfonds bepaalt dit aan de hand van wettelijke criteria en stelt u hiervan op de hoogte), geniet u ook van 30% vermindering op het remgeld tijdens een huisbezoek

WAT IS HET SOCIALE DERDE BETALERSSYSTEEM (DBR) ?

Bij de regeling sociale derdebetaler betaalt de patiënt enkel het remgeld. Dit bedrag is afhankelijk van uw statuut bij de mutualiteit (vb. OMNIO-statuut, statuut ‘chronisch ziek’,…). Daarom dient uw steeds uw identiteitskaart bij de hand te hebben. Het systeem derde betaler geldt in regel alleen voor raadplegingen en technische onderzoeken in het kabinet van de huisarts. Huisbezoeken vallen daar buiten.

Er kan gebruik gemaakt worden van dit systeem in volgende gevallen:
• Patiënten met verhoogde tegemoetkoming of OMNIO statuut (code xx1/xx1)
• Patiënten in een tijdelijke financiële noodsituatie.
• Patiënten in rusthuizen
• Palliatieve patiënten

Wat is de geïnformeerde toestemming?

De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die u als patiënt aan uw zorgverleners geeft om uw gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. Het delen van de gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de zorg en voldoet aan de regels inzake de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Het zijn uw gegevens en die worden beschermd. U kunt op ieder ogenblik beslissen om ze al dan niet uit te wisselen.

In de loop van uw leven raadpleegt u verschillende zorgverleners. Door uw toestemming te geven, aanvaardt u dat de personen die u behandelen informatie over uw gezondheid met elkaar delen. Deze zorgverleners kunnen u beter behandelen als ze samenwerken en uw medische voorgeschiedenis kennen. Ze kunnen u snellere zorg verlenen en voorkomen dat u onnodige onderzoeken moet ondergaan. 

Download de informatiefolder: Patientconsent
PatientConsent: meer informatie van de overheid

PREVENTIECONSULT 

Voor personen tussen de 45 en 75 jaar oud is het nuttig om zich regelmatig preventief te laten onderzoeken. Er wordt steeds aan preventie op maat gedaan: afhankelijk van uw persoonlijke of familiale voorgeschiedenis zijn andere onderzoeken noodzakelijk, het is aan de arts om te bepalen welk onderzoek in een bepaald geval nuttig is.

In grote lijnen houdt dit het volgende in:
• opmaken bilan hart- en vaatrisico en risico op suikerziekte
• vroegtijdige opsporing darm-, borst en baarmoederhalskanker
• oppuntstelling van vaccinaties tegen griep en tetanos
• gezondheidsvoorlichting in verband met roken, alcoholgebruik, gezonde voeding en lichaamsbeweging.
• om dit consult optimaal voor te bereiden vult u best onderstaand formulier reeds in en neemt u dit mee naar het consult.

Gezondheidscheck-up

VOORWAARDEN OM ERKEND TE WORDEN ALS “CHRONISCH ZIEKE”

• Aanspraak maken op een forfaitaire tegemoetkoming voor thuisverpleging (forfait B of C) gedurende 3 maanden.
• Aanspraak maken op een kinebehandeling of fysiotherapiebehandeling (zware pathologie) gedurende 6 maanden.
• Genieten van de bijzondere bijslag voor gehandicapte kinderen.
• Voldoen aan de afhankelijkheidsvoorwaarden voor de toekenning van een integratietegemoetkoming voor gehandicapten (cat. III of IV).
• Genieten van een tegemoetkoming voor hulp van derden (oude stelsel tegemoetkoming gehandicapten).
• Voldoen aan de afhankelijkheidsvoorwaarden voor de toekenning van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (cat. III, IV of V).
• Genieten van een forfaitaire tegemoetkoming voor andermans hulp voor gerechtigden die een uitkering met gezinslast genieten.
• Genieten van een verhoogde invaliditeits- of primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering wegens hulp aan derden.
• Langdurige (minstens 120 dagen) of veelvuldige (minstens 6) opnames in ziekenhuis in betrokken en voorafgaand kalenderjaar.

MUTUALITEITEN

Bond Moyson
Christelijke Mutualiteit
Euromut
Helan
Hulpkas voor ziekte en Invaliditeit
Liberale Mutualiteit
Partena
Securex
Vlaams Neutraal Ziekenfonds

 

BETROUWBARE INFORMATIE OVER GEZONDHEID

Informatie over gezondheid zoek je beter niet op via Google of een andere zoekmachine.
Wel kan u betrouwbare informatie vinden via volgende links

www.mijngezondheid.be

www.thuisarts.be

www.gezondheidswetenschap.be

WAAR VIND IK CORRECTE INFORMATIE ROND MIJN GEZONDHEID: FAQ

Veel mensen weerstaan niet aan de verleiding om op het internet te surfen naar informatie rond hun gezondheid. Wij begrijpen deze vraag naar informatie en willen hierin tegemoet komen door jullie enkele verantwoorde websites voor te stellen.

Ik kreeg een diagnose, maar snap nog onvoldoende wat ze betekent. Vul op de volgende websites jouw diagnose in en vind de informatie die je zoekt: 
www.thuisarts.nl 
www.gezondheidenwetenschap.be 
www.domusmedica.be/praktijk/consultatie/patientenfolders.html 
www.choosingwisely.org (Engelstalige informatie rond de juiste keuze maken bij het aanvragen van een test, instellen van een behandeling, klik in de zoekbalk op “lists” en daarna op “patients”. Let wel het gaat hier om een Amerikaanse website dus niet alle informatie is extrapoleerbaar)

Ik wil meer informatie i.v.m. euthanasie en levenseinde
Wilsverklaring inzake euthanasie | Vlaanderen.be
Palliatieve zorg
Levenseinde informatieforum

Ik wil meer informatie i.v.m. autisme
Vlaamse Vereniging voor Autisme

Ik wil meer informatie i.v.m. osteoporose
Osteoporose

Ik wil meer informatie i.v.m. reuma
Vlaamse Reumaliga

Ik wil meer informatie i.v.m. diabetes
Diabetes
Diabetes Liga
Diabetes Zorgtrajecten Aalst
Zorgtrajecten Aalst

Ik wil meer informatie i.v.m. eetstoornissen
Eetstoornissen

Ik ben kortademig
COPD test
Astma controletest
Pollenallergie
Pneumococcenvaccinatie                       

Ik wil informatie rond het bevolkingsonderzoek van bv. darmkanker, borstkanker, baarmoederhalskanker,…www.bevolkingsonderzoek.be (door de overheid aanbevolen en aangeboden bevolkingsonderzoeken) 
www.dekeuzemaken.be (prostaatkanker)

Ik denk dat ik een verslaving heb of wil iemand helpen die een verslaving heeft: 
http://dedruglijn.be/ (voor alle vragen over drank, drugs, pillen, gamen en gokken) 
www.zelfhulp.be/ (informatie over zelfhulpgroepen) 
https://www.alcoholhulp.be/ (online zelfhulp rond het minderen of (tijdelijk) stoppen met drinken)
www.tabakstop.be (rookstopbegeleiding) 
www.vlaanderenstoptmetroken.be (tabakoloog in de buurt) 
www.vigez.be/themas/tabak (up to date informatie van de laatste ontwikkelingen op het gebied van tabak) 
www.alcoholhulp.be (online zelftest) 
www.cannabishulp.be (online zelftest)

Ik wil meer informatie rond gezonde voeding: 
http://www.gezondheidstest.be/ (verschillende gezondheids-en beweegtesten) 
http://www.vbvd.org/dietist/zoek-een-dietist (zoek een diëtist in de buurt) 
http://www.internubel.be/ (voedingswaarde van alle merkproducten) 
http://www.vigez.be/themas/voeding-en-beweging (info rond voeding, beweging en sedentair gedrag) 
http://www.123aantafel.be/ (gezond aan tafel met kinderen tussen 3-6 jaar) 
http://www.voedingscentrum.nl/nl.aspx (Nederlandse website met informatie rond voeding en o.a. een calorieteller) 
http://www.nice-info.be/ (voedingsinformatiecentrum: wetenschappelijke en educatieve informatie over voeding en gezondheid)

Ik wil meer informatie rond de zorgen voor mijn (zieke) kind: 
www.kindengezin.be/gezondheid-en-vaccineren/ziek (alle meest voorkomende kinderziekten op een rijtje) 
www.vwvj.be( alles over jeugdgezondheidszorg) www.gezinsbond.be (een antwoord op jouw vragen mbt je gezin: kinderbijslag, studietoelagen, personenbelasting,  huurwetgeving, ouderschapsverlof, …. ) 
www.gezondopvoeden.be (informatie voor ouders die hun kinderen van 2-18 j gezond willen opvoeden) 
www.groeimee.be (over opvoeden en opgroeien) 
www.childfocus.be/nl (stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen) 
www.gidsvoorgezinnen.be (vragen over én voor gezinnen)

Moet ik mij laten vaccineren? 
www.zorgengezondheid.be/basisvaccinatieschema 
www.griepvaccinatie.be

Ik wil meer informatie rond mijn zwangerschap(wens): 
www.gezondzwangerworden.be (handleiding gezond zwanger worden) 
www.arteveldehogeschool.be/eenbuddybijdebuik/(informatiesite rond (niet)zwanger willen worden, zwanger zijn, hulp bij de zwangerschap/bevalling/… opgesteld door vroedkundigen van de Artevelde Hogeschool Gent) 
www.kraamkaravaan.be/ (expertisecentrum kraamzorg Oost-Vlaanderen) 
http://www.lareb.nl/Teratologie/Ik-ben-zwanger-of-geef-borstvoeding (geneesmiddelengebruik tijdens de zwangerschap) 
https://www.cybele.be/CybeleN/#t=intronl%2Fintrozw_n.htm (geneesmiddelengebruik tijdens de zwangerschap)

Ik wil meer informatie rond mijn seksuele gezondheid: 
http://www.allesoverseks.be/ (de jongerensite van sensoa ) 
http://www.nvsh.nl/ (Nederlandse site over seksuele voorlichting) 
http://www.sensoa.be/ (Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid) 
http://www.seksualiteit.be/anticonceptie/de-pil/ik-ben-mijn-pil-vergeten-te-nemen-wat-nu (pil vergeten nemen: wat nu?) 
http://www.zanzu.be (seksuele gezondheid voor anderstaligen)

Ik wil het juiste reisadvies: 
http://www.itg.be/itg/GeneralSite/Default.aspx?WPID=136&L=N (Reisadvies per regio)

Ik wil meer informatie rond dementie: 
http://www.dementie.be/ (Vlaams expertisecentrum Dementie) 
Alzheimerliga (Infosite rond Alzheimer dementie)
Geheugenstoornissen

Ik wil vermijden dat ik zelf of iemand uit mijn omgeving ten val komt: 
www.vermijdvallen.be/

Ik heb een sportletsel: 
www.veiligheid.nl/voorkomblessures/algemene-tips-blessures/blessures-film-feiten/enkelblessures 
www.vvsport.be/index.php?menu=Gezondheidstips (Vlaamse vereniging voor sportgeneeskunde) 
https://cjsm.be/gezondsporten/themas/sportletsels-eerste-hulp-en-preventie (Sportletsels: eerste hulp en preventie)

Ik wil meer weten over (terugbetaling van) andere eerstelijnswerkers:
https://www.bfp-fbp.be/psycholoog/zoeken (Belgische federatie van psychologen) 
http://vlaamspatientenplatform.be/_plugin/ckfinder/userfiles/files/2015%20Overzichtstabel%20terugbetaling%20psychotherapie.pdf ( terugbetaling psycholoog) 
www.kinesitherapie.be/nl/home/ (Nationaal Kwaliteitsregister Kinesitherapeuten)

Ik slaap slecht: 
www.slaapzorgeloos.be (tips en adviezen rond slapen, vraag meer informatie bij je arts)

Ik wil meer informatie rond mijn mentale gezondheid of die van mijn naasten: 
www.fitinjehoofd.be (voel je goed in je vel en werk aan veerkracht dmv deze site) 
www.zelfhulpwijzer.nl (anonieme zelftest om te kijken hoe ernstig je psychische klachten zijn) 
http://nl.similes.be/ (vereniging voor gezinsleden en nabijbetrokkenen van personen met psychische kwetsbaarheid) www.zilverwijzer.be (voor 60+) 
www.noknok.be( voor 12-16 jaar) 
www.geestelijkgezondvlaanderen.be www.zelfmoord1813.be (dringend nood aan een gesprek)
Preventie zelfdoding
Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid

Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Blijf er niet mee zitten!  
www.caw.be/ (centrum voor algemeen welzijn) 
www.jac.be (jongerenafdeling CAW) 
http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/  (heel wat nuttige info rond jongerenwelzijn) 
http://www.tele-onthaal.be/ (bellen met een hulpverlener)

Ik wil meer informatie rond verwerking van rouw en verlies: 
www.verliesverwerken.nl (hulp en advies bij rouw en verlies)
www.werkgroepverder.be (website werkgroep naastbestaanden van suïcide)

Ik wil meer info rond de invloed van het milieu op mijn gezondheid: 
www.gezondbinnen.be (invloed van je woning) 
www.gezondheidenmilieu.be (invloed van de buitenomgeving) 
www.nooitbinnenroken.be (invloed van passief roken)

Andere nuttige links: 
Antigifcentrum (website van het Belgisch Antigifcentrum met contactgegevens) 
www.zorg-en-gezondheid.be/ (officiële website Agentschap Zorg en Gezondheid Vlaamse Overheid ) 
http://vlaamspatientenplatform.be/ (Vlaams patiëntenplatform: inspraakplatform voor patiënten) 
http://logogezondplus.be/ (alle informatie om aan een gezondheidsproject deel te nemen of er zelf eentje te organiseren op werk/school/…)
Bijsluiters van alle geneesmiddelen
Borstvoeding
Gezondheid
Gezondheid en Wetenschap
Gezondheidscheck-up
Hoge Gezondheidsraad
Inhalatietherapie
Pollenallergie
Stichting tegen kanker
Stotteren

ENKELE NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

AA: 03 239 14 15
Aids en SOA telefoon: 078 15 15 15
Alzheimertelefoon: 078 15 29 11
Ambulance Medische spoeddienst: 100
Antigifcentrum: 070 245 245
Apotheek van wacht: 0900 10 500
Brandweer: 100
Brandwondencentrum: 09 240 34 90
Childfocus: 116000
Civiele bescherming: 112
Diabetesproject Aalst: 053 419724
Diabetes infolijn: 080 09 63 33
Druglijn: 078 15 10 20
Kankerlijn: 0800 35 445 
Kindertelefoon Awel: 102
MS infonummer: 0800 93 352
Nationale inlichtingen: 1207
OCMW Aalst 24/24u permanentie: 053 77 24 24
Ouderenmishandeling Vlaanderen: 0032 78151570
Palliatieve thuiszorg Aalst: 053 21 40 94
Politie: 101
Rode Kruis: 105
Teleonthaal: 106
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling: 1712
Zelfmoordlijn: 1813

Ziekenhuizen:

– OLV Aalst 
Algemeen: 053 72 41 11
Spoeddienst: 053 72 42 48

– ASZ Aalst 
Algemeen: 053 76 41 11
Spoedafdeling: 053 76 40 06

Contact

Bredestraat 290 - 9300 Aalst
Tel: 053-777953
GSM: 0475 291 642
mail @dokterluchillewaere.be

Wij respecteren uw privacy

Door op “Aanvaard alle cookies” te klikken gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat voor het verbeteren van websitenavigatie en het analyseren van websitegebruik.